پروژه شاهرود گزارش پیشرفت

پیشرفت فیزیکی: پروژه 70 تا 100%  براساس ارزیابی بانک مسکن می باشد.

مرحله قبلی مرحله بعدی
آدرس : تهران ، بزرگراه جلال آل احمد ، نرسیده به اشرفی اصفهانی ، پلاک 417 - تلفن: 02144200152
©khanehaval 2017