راهنماي رنگ رزرو شده فروخته شده باقي مانده در الویت بعدی فروش در رزرو زائر سرای ثامن رضوی (ع)
وضعیت فروش واحدهای تیپ 1 - مساحت 170-180
واحدهای فروشی طبقه دوم : 342 344 370 372 402 404 458 460
واحدهای فروشی طبقه اول : 341 343 369 371 401 403 457 459
وضعیت فروش واحدهای تیپ 2 - مساحت 190-181
واحدهای فروشی طبقه دوم : 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 400
واحدهای فروشی طبقه اول : 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339 399
وضعیت فروش واحدهای تیپ 3 - مساحت 200-191
واحدهای فروشی طبقه دوم : 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262
واحدهای فروشی طبقه اول : 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 259 261
*********************************
واحدهای فروشی طبقه دوم : 264 266 268 270 272 274 276 278 280 284 286 288 290 292 294
واحدهای فروشی طبقه اول : 263 265 267 269 271 273 275 277 279 283 285 287 289 291 293
*********************************
واحدهای فروشی طبقه دوم : 296 298 300 302 304 306 308 310 312 346 348 350 352 354 356
واحدهای فروشی طبقه اول : 295 297 299 301 303 305 307 309 311 345 347 349 351 353 355
*********************************
واحدهای فروشی طبقه دوم : 358 360 362 364 366 368 374 376 378 380 382 384 386 388 390
واحدهای فروشی طبقه اول : 357 359 361 363 365 367 373 375 377 379 381 383 385 387 389
*********************************
واحدهای فروشی طبقه دوم : 392 394 396 398 406 408 410 412 414 416 418 420 422 424 426
واحدهای فروشی طبقه اول : 391 393 395 397 405 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425
*********************************
واحدهای فروشی طبقه دوم : 428 430 432 434 436 438 440 442 444 446 448 450 452 454 456
واحدهای فروشی طبقه اول : 427 429 431 433 435 437 439 441 443 445 447 449 451 453 455
*********************************
واحدهای فروشی طبقه دوم : 462 464 466 468 470 472 474 476 478 480 482 484 486 488 490
واحدهای فروشی طبقه اول : 461 463 465 467 469 471 473 475 477 479 481 483 485 487 489
*********************************
واحدهای فروشی طبقه دوم : 492 494 496 498 500
واحدهای فروشی طبقه اول : 491 493 495 497 499
وضعیت فروش واحدهای تیپ 4 - مساحت 230-221
واحدهای فروشی طبقه دوم : 282 314
واحدهای فروشی طبقه اول : 281 313
وضعیت فروش واحدهای تیپ 5 - مساحت 240-231
واحدهای فروشی طبقه دوم : 214 216 218 220 222 224 226 228 230
واحدهای فروشی طبقه اول : 213 215 217 219 221 223 225 227 229
وضعیت فروش واحدهای تیپ 6 - مساحت 250-241
واحدهای فروشی طبقه دوم : 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212
واحدهای فروشی طبقه اول : 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211
وضعیت فروش واحدهای تیپ 7 - مساحت 270-261
واحدهای فروشی طبقه دوم : 232
واحدهای فروشی طبقه اول : 231
آدرس : تهران ، بزرگراه جلال آل احمد ، نرسیده به اشرفی اصفهانی ، پلاک 417 - تلفن: 02144200152
©khanehaval 2017